STAGE

Internships

Opleiding is een van de belangrijke taken van CERN. Als technisch en wetenschappelijk expertisecentrum biedt het Laboratorium stagemogelijkheden aan op gebied van natuurkunde, bouwkunde, elektronika, mechanica, electromecanica, informatica, materiaaltechnologie, elektriciteit, administratie, enz.

Vijf stageprogramma's bij CERN voldoen bijzonder goed aan de eisen van jonge Belgische studenten. Deze programma's voorzien een toelage en dekken de reiskosten.
Beide voertalen van CERN zijn het Engels en het Frans, hetgeen een zeker voordeel geeft aan de Belgische studenten,die in het algemeen minstens een van deze twee talen heel goed beheersen.

U hebt dus geen enkele reden om uw kans niet te wagen!

  • De programma's van de zomerstudenten (Summer Students) en van de CERN openlab zomerstudenten (CERN openlab Summer Students) richten zich tot studenten in natuurkunde, engineering of informatica die de volgende zomer minstens 3 jaar van bachelor of master zullen hebben gevolgd, of op het punt staan om hun diploma te halen. De stage duurt van 8 tot 13 weken tussen juni en september.
  • Het programma voor administratieve studenten (Administrative Students) richt zich tot studenten in administratieve functies die minstens 18 maanden bachelor of master hebben gevolgd. De stage duurt tussen 4 en 12 maanden.
  • Het programma van de technische studenten (Technical Students) richt zich tot studenten in toegepaste natuurkunde, engineering of informatica die minstens 18 maanden van bachelor of master hebben gevolgd. De stage duurt tussen 2 en 12 maanden.
  • Het programma van de doctoraatsstudenten (Doctoral Students) richt zich tot de doctoraatsstudenten in toegepaste natuurkunde, engineering of informatica. De stage duurt tussen 6 en 36 maanden.

De selectie neemt plaats een à twee keer per jaar via een selectiecomité. De kandidaten solliciteren voor een specifiek programma en beschrijven hun profiel grondig.

Meer informatie: careers.cern en internship-portal.